Quản lý – Marketing

By

Quản lý – Marketing

Tham gia khóa học Quản lý – Marketing, học viên sẽ có cơ hội học tập với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực spa. Bạn sẽ được đào tạo kiến thức tổng quan về spa, marketing và giám sát hoạt động spa cũng như các kỹ năng mềm trong quản lý, xây dựng…