Blog

Quản lý – Marketing

Tham gia khóa học Quản lý – Marketing, học viên sẽ có cơ hội học tập với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực spa. Bạn sẽ được đào tạo kiến thức tổng quan về spa, marketing và giám sát hoạt động spa cũng như các kỹ năng mềm trong quản lý, xây dựng mẫu hình spa. Sau khi hoàn thành khóa học, MES cam kết học viên có đủ khả năng mở spa hay quản lý chuỗi spa.

STT MÔN HỌC  THỜI GIAN NỘI DUNG LÝ THUYẾT
CHUYÊN MÔN 
1 Đào tạo quản lý spa 3 ngày Kiến thức tổng quan về spa.
Vị trí, vai trò của quản lý spa.
Vị trí, vai trò của quản lý spa, thẩm mỹ viện.
Kiến thức, kỹ năng cần có của một quản lý spa, thẩm mỹ viện.
Chiến lược kinh doanh, chiến lược cạnh tranh.
2 Marketing 3 ngày  Lập kế hoạch Marketing.
 Triển khai Marketing Online.
 Triển khai Marketing Offline.
Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh chiến lược marketing.
3 Giám sát hoạt động của các spa 3 – 5 ngày • Giám sát công việc của lễ tân.
• Giám sát công việc của tư vấn viên.
• Giám sát công việc chuyên viên.
• Giám sát công việc chăm sóc khách hàng.
• Giám sát việc vệ sinh spa.
• Giám sát quản lý sản phẩm sử dụng và sản phẩm bán tại spa.
• Điều phối công việc và xử lý tình huống phát sinh của khách hàng.
• Lập báo cáo hoạt động tại spa.
4 Một số kỹ năng của quản lý   • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả.
• Kỹ năng làm việc nhóm (teamwork).
• Kỹ năng điều hành cuộc họp.
• Kỹ năng giải quyết xung đột.
• Tư vấn và chăm sóc khách hàng.
5 Setup mở spa   Nhận setup mở spa và thiết kế mô hình spa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.